Autor - Duński Związek Dziennikarzy

Większość członków dj tworzą dzieł w ramach ich codziennej pracy. Dj doradza uczestników we wszystkich pytaniach autorskich praw i reprezentowania interesów członków w ogóle w okolicyDj również przeznacza środki, które pochodzą od zbiorowych umów o korzystanie z chronionych prawem autorskim utworów. Środki przeznaczone na członków i osób trzecich Dj nagrody rettighedsmidler od różnych basenów. Znaleźć odpowiedni basen i zasady opodatkowania i wykorzystania rettighedsmidler. Dj przygotował szereg propozycji, które można użyć, gdy chcesz przenieść swoje prawa.