Dania Stowarzyszenie prawników ogólnopolskich i lokalnych Danii adwokackiej

Ponadto obawiamy się o pewności prawnej, bł

Stowarzyszenie prawników działa dla obu adwokatów, obywateli i społeczeństwaZajmujemy się advokatstandens interesy i pracować na centralne położenie prawników w społeczeństwie. Kontrolujemy z prawnikami, więc klienci i ich pieniądze, aby być prawidłowo obsługiwane.

a. Stowarzyszenie prawników działa dla obu adwokatów, obywateli i społeczeństwa.

Ponadto obawiamy się o pewności prawnej, bł

Zajmujemy się advokatstandens interesy i pracować na centralne położenie prawników w społeczeństwie. Kontrolujemy z prawnikami, więc klienci i ich pieniądze, aby być prawidłowo obsługiwane. a. uczestniczy aktywnie, kiedy nowe przepisy.